Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đào Xá- Huyện Thanh Thủy- Phú Thọ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Dịch Vụ Bảo Ngọc
Mã số thuế:

2600890904

 Điện thoại:

0982.225.133

Địa chỉ: Khu 10 - Xã Đào Xá - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ
Address: Khu 10, Dao Xa Commune, Thanh Thuy District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Xã Đào Xá, Huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

Ngày thành lập: 27-08-2013

Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Hoàng Phát
Mã số thuế:

2600373952

 Điện thoại:

(0210) 3879569

Địa chỉ: Ba Chi, xã Đào Xá - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ
Address: Ba Chi, Dao Xa Commune, Thanh Thuy District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Đào Xá, Huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

Ngày thành lập: 01-12-2006