Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Thanh Sơn- Phú Thọ

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO THUẾ QUẢN LÝ THIẾU THÔNG TIN, KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC NNT
Mã số thuế:

2601022139

Địa chỉ: Khu Phố, Thị trấn Thanh Sơn , Huyện Thanh Sơn , Phú Thọ
Address: Khu Pho, Thanh Son Town, Thanh Son District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

Ngày thành lập: 08/01/2019

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ Y HỌC
Mã số thuế:

2601021142

Địa chỉ: Số nhà 108, phố Cầu Đất, Thị trấn Thanh Sơn , Huyện Thanh Sơn , Phú Thọ
Address: No 108, Cau Dat Street, Thanh Son Town, Thanh Son District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

Ngày thành lập: 26/12/2018

CÔNG TY TNHH KIEUL VINA
Mã số thuế:

2601014674

Địa chỉ: Khu 4, Xã Cự Thắng , Huyện Thanh Sơn , Phú Thọ
Address: Khu 4, Cu Thang Commune, Thanh Son District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Cự Thắng, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

Ngày thành lập: 19/10/2018

Công Ty Cổ Phần Giấy Thanh Sơn
Mã số thuế:

2601012317

Địa chỉ: Cụm công nghiệp đa nghệ Thắng Sơn, Xã Thắng Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ
Address: Cong Nghiep Da Nghe Thang Son Cluster, Thang Son Commune, Thanh Son District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bột giấy, giấy và bìa (Producing pulp, paper and board)

Xã Thắng Sơn, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

Ngày thành lập: 26-09-2018

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG KIM PHÚ THỌ
Mã số thuế:

2601008857

Địa chỉ: Số nhà 134, phố Khánh, Thị trấn Thanh Sơn , Huyện Thanh Sơn , Phú Thọ
Address: No 134, Khanh Street, Thanh Son Town, Thanh Son District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

Ngày thành lập: 05/09/2018

Công Ty TNHH Ngân Tùng
Mã số thuế:

2601003785

Địa chỉ: Xóm Giáo, Xã Tinh Nhuệ, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ
Address: Giao Hamlet, Tinh Nhue Commune, Thanh Son District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Tinh Nhuệ, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

Ngày thành lập: 05-07-2018

CÔNG TY TNHH MTV VĂN KHOA
Mã số thuế:

2601003263

Địa chỉ: Khu Đề Ngữ, Xã Yên Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ
Address: Khu De Ngu, Yen Son Commune, Thanh Son District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Yên Sơn, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

Ngày thành lập: 29/06/2018

Công Ty CP Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Sơn Nam
Mã số thuế:

2600998295

Địa chỉ: Số nhà 127, phố Hoàng Sơn, Thị Trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ
Address: No 127, Hoang Son Street, Thanh Son Town, Thanh Son District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

Ngày thành lập: 13-04-2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG AN PHÚC MINH
Mã số thuế:

2600997044

Địa chỉ: Số nhà 128, ngõ 7, phố Tân Thịnh, Thị trấn Thanh Sơn , Huyện Thanh Sơn , Phú Thọ
Address: No 128, Lane 7, Tan Thinh Street, Thanh Son Town, Thanh Son District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Construction of railways and road projects)

Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

Ngày thành lập: 27/03/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp