Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Thanh Ba- Phú Thọ

Công Ty TNHH Danh Vương
Mã số thuế:

2601016657

Địa chỉ: Tổ 8, Thị Trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ
Address: Civil Group 8, Thanh Ba Town, Thanh Ba District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

Ngày thành lập: 22-11-2018

CÔNG TY TNHH YẾN NHI THANH BA
Mã số thuế:

2601008550

Địa chỉ: khu 9, Thị trấn Thanh Ba , Huyện Thanh Ba , Phú Thọ
Address: Khu 9, Thanh Ba Town, Thanh Ba District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/08/2018

CÔNG TY TNHH AGARU VIỆT NAM
Mã số thuế:

2601000505

Địa chỉ: Khu 9, Xã Chí Tiên, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ
Address: Khu 9, Chi Tien Commune, Thanh Ba District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Producing non-alcoholic beverages and mineral water)

Xã Chí Tiên, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

Ngày thành lập: 29/05/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp