Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Tân Sơn- Phú Thọ

Công Ty TNHH Thủy Nghị
Mã số thuế:

2601005207

Địa chỉ: Xóm Giát, Xã Tam Thanh, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ
Address: Giat Hamlet, Tam Thanh Commune, Tan Son District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Tam Thanh, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

Ngày thành lập: 18-07-2018

Công Ty TNHH Sx & Tm Việt Tín
Mã số thuế:

2600999669

Địa chỉ: Khu Mành, Xã Văn Luông, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ
Address: Khu Manh, Van Luong Commune, Tan Son District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (Producing plywood, veneer and other thin planks)

Xã Văn Luông, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

Ngày thành lập: 17-05-2018

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC HIỀN DƯỠNG
Mã số thuế:

2600999355

Địa chỉ: xóm Đồng Thịnh, Xã Minh Đài, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ
Address: Dong Thinh Hamlet, Minh Dai Commune, Tan Son District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Minh Đài, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

Ngày thành lập: 09/05/2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Núi Ngọc
Mã số thuế:

2600988963

Địa chỉ: Xóm Tản, Xã Tam Thanh, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ
Address: Tan Hamlet, Tam Thanh Commune, Tan Son District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tam Thanh, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

Ngày thành lập: 16-11-2017

Công Ty TNHH Mtv Hưng Long Phú Thọ
Mã số thuế:

2600986067

Địa chỉ: Xóm Mịn 2, Xã Mỹ Thuận, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ
Address: Min 2 Hamlet, My Thuan Commune, Tan Son District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Mỹ Thuận, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

Ngày thành lập: 31-08-2017

Công Ty TNHH Chè Ssoe Phú Thọ
Mã số thuế:

2600984447

Địa chỉ: Xóm Đép, Xã Văn Luông, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ
Address: Dep Hamlet, Van Luong Commune, Tan Son District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Văn Luông, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

Ngày thành lập: 19-07-2017

Công Ty Cổ Phần Tasa Tân Sơn
Mã số thuế:

2600984373

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Tân Phú, Xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ
Address: Cong Nghiep Tan Phu Cluster, Tan Phu Commune, Tan Son District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (Sawing, splitting, shaving and preserving wood)

Xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

Ngày thành lập: 18-07-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp