Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Phù Ninh- Phú Thọ

CÔNG TY TNHH ANH BÌNH PHÚ THỌ
Mã số thuế:

2601022058

Địa chỉ: Số nhà 66, tổ 11, Khu Núi Trang, Thị trấn Phong Châu , Huyện Phù Ninh , Phú Thọ
Address: No 66, Civil Group 11, Khu Nui Trang, Phong Chau Town, Phu Ninh District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

Ngày thành lập: 07/01/2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT PHÙ NINH
Mã số thuế:

2601018615

Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Phong Châu , Huyện Phù Ninh , Phú Thọ
Address: Khu 3, Phong Chau Town, Phu Ninh District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

Ngày thành lập: 19/12/2018

Công Ty TNHH Royal Cherry
Mã số thuế:

2601016551

Địa chỉ: Số nhà 60, tổ 2, khu Tầm Vông, Thị Trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ
Address: No 60, Civil Group 2, Khu Tam Vong, Phong Chau Town, Phu Ninh District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Thị trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

Ngày thành lập: 21-11-2018

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GỖ XUẤT KHẨU GIA THỊNH PHÁT
Mã số thuế:

2601015798

Địa chỉ: Khu 8, Xã Gia Thanh , Huyện Phù Ninh , Phú Thọ
Address: Khu 8, Gia Thanh Commune, Phu Ninh District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Gia Thanh, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

Ngày thành lập: 06/11/2018

Công Ty TNHH Năng Lượng An Việt Phát Phú Thọ
Mã số thuế:

2601013487

Địa chỉ: Khu 4, Xã Trị Quận, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ
Address: Khu 4, Tri Quan Commune, Phu Ninh District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Trị Quận, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

Ngày thành lập: 05-10-2018

Công Ty TNHH Cung Linh
Mã số thuế:

2601011828

Địa chỉ: Khu 1, Xã Tiên Du, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ
Address: Khu 1, Tien Du Commune, Phu Ninh District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Tiên Du, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

Ngày thành lập: 26-09-2018

CÔNG TY TNHH ELIM VIỆT
Mã số thuế:

2601008790

Địa chỉ: Lô CN 22, Cụm công nghiệp Tử Đà - An Đạo, Xã Tử Đà , Huyện Phù Ninh , Phú Thọ
Address: Lot CN 22, Cong Nghiep Tu Da - An Dao Cluster, Tu Da Commune, Phu Ninh District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Tử Đà, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

Ngày thành lập: 05/09/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp