Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Sơn Dương- Huyện Lâm Thao- Phú Thọ

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Laptop Dũng Đạt
Mã số thuế:

2600974417

Địa chỉ: Khu 5, Xã Sơn Dương, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ
Address: Khu 5, Son Duong Commune, Lam Thao District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Xã Sơn Dương, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ

Ngày thành lập: 06-01-2017

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Trường Hưng
Mã số thuế:

2600923571

 Điện thoại:

(0210) 3815816

Địa chỉ: Khu 7 - Xã Sơn Dương - Huyện Lâm Thao - Phú Thọ
Address: Khu 7, Son Duong Commune, Lam Thao District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Sơn Dương, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ

Ngày thành lập: 06-10-2014

UBND Xã Sơn Dương
Mã số thuế:

2600212673

 Điện thoại:

(0210) 825505

Địa chỉ: Xã Sơn Dương - Huyện Lâm Thao - Phú Thọ
Address: Son Duong Commune, Lam Thao District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other uncategorized financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Sơn Dương, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ

Ngày thành lập: 15-05-1999