Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Lâm Thao- Huyện Lâm Thao- Phú Thọ

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY
Mã số thuế:

2601010020

Địa chỉ: Khu Lâm Thao, Thị trấn Lâm Thao , Huyện Lâm Thao , Phú Thọ
Address: Khu Lam Thao, Lam Thao Town, Lam Thao District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội (The Communist Party, Civil society)

Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ

Ngày thành lập: 13/09/2018

Công Ty TNHH Vận Tải Công Nghệ Go Viet
Mã số thuế:

2600998658

Địa chỉ: Khu Hành chính, Thị Trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ
Address: Khu Hanh Chinh, Lam Thao Town, Lam Thao District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ

Ngày thành lập: 23-04-2018

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BẢO THANH AN GIA
Mã số thuế:

2600978186

 Điện thoại:

0948.349.479

Địa chỉ: Khu hành chính Lâm Thao, Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ
Address: Khu Hanh Chinh Lam Thao, Lam Thao Town, Lam Thao District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ

Ngày thành lập: 16/03/2017

Công Ty TNHH Hoa Hồng Phấn
Mã số thuế:

2600976742

Địa chỉ: Khu Lâm Thao, Thị Trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ
Address: Khu Lam Thao, Lam Thao Town, Lam Thao District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ

Ngày thành lập: 27-02-2017

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp