Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Lâm Thao- Phú Thọ

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY
Mã số thuế:

2601010020

Địa chỉ: Khu Lâm Thao, Thị trấn Lâm Thao , Huyện Lâm Thao , Phú Thọ
Address: Khu Lam Thao, Lam Thao Town, Lam Thao District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội (The Communist Party, Civil society)

Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ

Ngày thành lập: 13/09/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp