Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phú Thọ

Công Ty TNHH Kế Toán VP
Mã số thuế:

2601059675

Địa chỉ: Tổ 35, Khu Trung Phương, Phường Minh Phương , Thành phố Việt Trì , Phú Thọ
Address: Civil Group 35, Khu Trung Phuong, Minh Phuong Ward, Viet Tri City, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế (Accounting, auditing and taxation consultancy practice)

Phường Minh Phương, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

Ngày thành lập: 12/04/2021

Công Ty TNHH Young Chon
Mã số thuế:

2601059812

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thanh Minh, Xã Thanh Minh, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ
Address: Cong Nghiep Thanh Minh Cluster, Thanh Minh Commune, Phu Tho Town, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Thanh Minh, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ

Ngày thành lập: 13-04-2021

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Winland
Mã số thuế:

2601059805

Địa chỉ: Tổ 11, khu phố 1, Phường Dữu Lâu, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Address: Civil Group 11, Quarter 1, Duu Lau Ward, Viet Tri City, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Dữu Lâu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

Ngày thành lập: 13-04-2021

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp