Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phú Thọ

Công Ty TNHH Anh Sơn Trang
Mã số thuế:

2601046362

Địa chỉ: Tổ 35C, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Address: 35C Civil Group, Tien Cat Ward, Viet Tri City, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

Ngày thành lập: 14-07-2020

Công Ty TNHH Sơn Fansi Việt Nam
Mã số thuế:

2601046323

Địa chỉ: Khu 12, Xã Phú Lộc, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ
Address: Khu 12, Phu Loc Commune, Phu Ninh District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Xã Phú Lộc, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

Ngày thành lập: 13-07-2020

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Thùy Linh
Mã số thuế:

2601045898

Địa chỉ: Khu 5, Thôn Vĩnh Mộ, Xã Cao Xá, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ
Address: Khu 5, Vinh Mo Hamlet, Cao Xa Commune, Lam Thao District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Xã Cao Xá, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ

Ngày thành lập: 13-07-2020

Công Ty TNHH Sơn Ecoplus
Mã số thuế:

2601046066

Địa chỉ: Khu 4, Xã Đỗ Xuyên, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ
Address: Khu 4, Do Xuyen Commune, Thanh Ba District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Đỗ Xuyên, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

Ngày thành lập: 13-07-2020

Công Ty TNHH Hl019 Group
Mã số thuế:

2601046228

Địa chỉ: Khu 6, Xã Hương Nộn, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ
Address: Khu 6, Huong Non Commune, Tam Nong District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Hương Nộn, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

Ngày thành lập: 13-07-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp