Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Ninh Tiến- Thành phố Ninh Bình- Ninh Bình

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Phân Phối Thương Mại Nelsuk
Mã số thuế:

2700892687

Địa chỉ: Thôn Phúc Sơn 1, Xã Ninh Tiến, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Address: Phuc Son 1 Hamlet, Ninh Tien Commune, Ninh Binh City, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Xã Ninh Tiến, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Ngày thành lập: 20-06-2019

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Skey Ninh Bình
Mã số thuế:

2700877417

Địa chỉ: Thôn Phúc Sơn 1, Xã Ninh Tiến, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Address: Phuc Son 1 Hamlet, Ninh Tien Commune, Ninh Binh City, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Ninh Tiến, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Ngày thành lập: 17-10-2018

Công Ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư Thương Mại Tổng Hợp Thành Công
Mã số thuế:

2700874670

Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu An, Thôn Cổ Loan Thượng, Xã Ninh Tiến, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Address: Nguyen Huu An Street, Co Loan Thuong Hamlet, Ninh Tien Commune, Ninh Binh City, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Xã Ninh Tiến, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Ngày thành lập: 30-07-2018

Công Ty TNHH Ceo Vina
Mã số thuế:

2700874021

Địa chỉ: Thôn Phúc Sơn 1, Xã Ninh Tiến, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Address: Phuc Son 1 Hamlet, Ninh Tien Commune, Ninh Binh City, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Thu gom rác thải không độc hại (Collecting harmless waste)

Xã Ninh Tiến, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Ngày thành lập: 13-07-2018

Công Ty TNHH Tú Anh Phạm
Mã số thuế:

2700873525

Địa chỉ: Số G14 khu đô thị phía Tây đường trục xã Ninh Tiến - thôn Cổ Loan Thượng, Xã Ninh Tiến, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Address: No G14, Phia Tay Urban Area, Truc Street, Ninh Tien Commune, Co Loan Thuong Hamlet, Ninh Tien Commune, Ninh Binh City, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Ninh Tiến, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Ngày thành lập: 27-06-2018

Công Ty TNHH Đức Thành Ninh Bình
Mã số thuế:

2700843263

Địa chỉ: Đường Hải Thượng Lãn Ông kéo dài, Thôn Phúc Sơn 1, Xã Ninh Tiến, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Address: Hai Thuong Lan Ong Keo Dai Street, Phuc Son 1 Hamlet, Ninh Tien Commune, Ninh Binh City, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Xã Ninh Tiến, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Ngày thành lập: 11-07-2017

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN DU HỌC JTRAIN TẠI NINH BÌNH
Mã số thuế:

0107025335-024

 Điện thoại:

0945.162.843

Địa chỉ: Khu dân cư phía Tây, trục đường xã Ninh tiến, Xã Ninh Tiến , Thành phố Ninh Bình , Ninh Bình
Address: Phia Tay Residential Area, Truc Duong, Ninh Tien Commune, Ninh Tien Commune, Ninh Binh City, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Education assistant services)

Xã Ninh Tiến, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Ngày thành lập: 14/06/2017

Công Ty TNHH Let's Smile
Mã số thuế:

2700840632

Địa chỉ: Thôn Cổ Loan Hạ 2, Xã Ninh Tiến, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Address: Co Loan Ha 2 Hamlet, Ninh Tien Commune, Ninh Binh City, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng (Producing civil electronic products)

Xã Ninh Tiến, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Ngày thành lập: 28-04-2017

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Nam Kinh Đô
Mã số thuế:

2700836883

Địa chỉ: Thôn Cổ Loan Trung, Xã Ninh Tiến, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Address: Co Loan Trung Hamlet, Ninh Tien Commune, Ninh Binh City, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Ninh Tiến, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Ngày thành lập: 15-02-2017