Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH ĐINH VĂN THÀNH

Ngày thành lập: 09/11/2018

Địa chỉ: Số 60, Đường Dương Vân Nga, Phố 13, Phường Vân Giang , Thành phố Ninh Bình , Ninh Bình
Address: No 60, Duong Van Nga Street, Street 13, Van Giang Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Mã số thuế 2700878403
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Người đại diện Đinh Văn Thành
Địa chỉ N.Đ.diện Số 60, Đường Dương Vân Nga, Phố 13, Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình
Delegate address No 60, Duong Van Nga Street, Street 13, Van Giang Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính