Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Vân Giang- Thành phố Ninh Bình- Ninh Bình

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN BÌNH MINH
Mã số thuế:

2700885841

Địa chỉ: Số 91, Phố 10, Phường Vân Giang , Thành phố Ninh Bình , Ninh Bình
Address: No 91, Street 10, Van Giang Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Ngày thành lập: 07/01/2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH WAFAMI
Mã số thuế:

2700883393

Địa chỉ: Số 116, Đường Phan Đình Phùng, Phố 2, Phường Vân Giang , Thành phố Ninh Bình , Ninh Bình
Address: No 116, Phan Dinh Phung Street, Street 2, Van Giang Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (Booking services and support services related to promoting and organizing tours)

Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Ngày thành lập: 21/12/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CAO NHÀN
Mã số thuế:

2700881075

Địa chỉ: Số 51, Đường Vân Giang, Phường Vân Giang , Thành phố Ninh Bình , Ninh Bình
Address: No 51, Van Giang Street, Van Giang Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Ngày thành lập: 05/12/2018

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Quốc Lực
Mã số thuế:

2700874790

Địa chỉ: Số 16, Đường Dương Vân Nga, Phố 1, Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Address: No 16, Duong Van Nga Street, Street 1, Van Giang Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Ngày thành lập: 02-08-2018

Công Ty TNHH Komian
Mã số thuế:

2700874053

Địa chỉ: Số 99, Phố 8, Đường Vân Giang, Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Address: No 99, Street 8, Van Giang Street, Van Giang Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Ngày thành lập: 16-07-2018

CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT VƯỢNG LAN KKT
Mã số thuế:

2700873187

Địa chỉ: Số nhà 04, Ngõ 1, Đường Trần Phú, Phố 12, Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Address: No 04, Lane 1, Tran Phu Street, Street 12, Van Giang Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Ngày thành lập: 19/06/2018

Công Ty CP Thời Trang H&l
Mã số thuế:

2700873130

Địa chỉ: Số 93, Đường Lê Hồng Phong, Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Address: No 93, Le Hong Phong Street, Van Giang Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Ngày thành lập: 19-06-2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUANG MINH NINH BÌNH
Mã số thuế:

2700872994

Địa chỉ: Số nhà 79, Đường 1, Phố 10, Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Address: No 79, Street 1, Street 10, Van Giang Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Ngày thành lập: 12/06/2018

Công Ty TNHH Fico
Mã số thuế:

2700868444

Địa chỉ: Số 915, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Address: No 915, Tran Hung Dao Street, Van Giang Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Ngày thành lập: 23-02-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Điện Cơ Minh Khâm
Mã số thuế:

2700868349

Địa chỉ: Số 933A, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Address: No 933a, Tran Hung Dao Street, Van Giang Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Ngày thành lập: 12-02-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Hưng Phong Nb
Mã số thuế:

2700867786

Địa chỉ: Số nhà 8, ngõ 923, phố 7, Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Address: No 8, Lane 923, Street 7, Van Giang Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Ngày thành lập: 26-01-2018

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Xuân Hảo
Mã số thuế:

2700845567

Địa chỉ: Số 114, Đường Dương Vân Nga, Phố 13, Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Address: No 114, Duong Van Nga Street, Street 13, Van Giang Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Ngày thành lập: 11-09-2017

CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO LONG NINH BÌNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG
Mã số thuế:

0301458065-045

 Điện thoại:

(0212) 9387689

Địa chỉ: Tầng 2, TTTM Bình An Nhiên, Phường Vân Giang , Thành phố Ninh Bình , Ninh Bình
Address: 2nd Floor, Tttm Binh An Nhien, Van Giang Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bảo hiểm phi nhân thọ khác (Non-life insurance)

Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Ngày thành lập: 21/06/2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp