Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Đông Thành- Thành phố Ninh Bình- Ninh Bình

Công Ty TNHH Vạn Phúc Thành Ninh Bình
Mã số thuế:

2700903025

Địa chỉ: Phòng số 206, Tầng 2, Nhà khách Liên đoàn lao động tỉnh, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Address: Phong So 206, 2nd Floor, Nha Khach Lien Doan Lao Dong Tinh, Tran Hung Dao Street, Dong Thanh Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (Producing plywood, veneer and other thin planks)

Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Ngày thành lập: 13-03-2020

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Ánh Jewelry
Mã số thuế:

2700902991

Địa chỉ: SN 243, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Address: No 243, Tran Hung Dao Street, Dong Thanh Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Ngày thành lập: 12-03-2020

Công Ty Cổ Phần Tràng An Petro
Mã số thuế:

2700902889

Địa chỉ: Số 16, Ngõ 42, Đường Ngô Quyền, Khu phố 4, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Address: No 16, Lane 42, Ngo Quyen Street, Quarter 4, Dong Thanh Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Ngày thành lập: 12-03-2020

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Và Thương Mại Dịch Vụ Minh Anh
Mã số thuế:

2700901557

Địa chỉ: Số nhà 07, Ngõ 185, Đường Đông Phương Hồng, Phố 12, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Address: No 07, Lane 185, Dong Phuong Hong Street, Street 12, Dong Thanh Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Ngày thành lập: 14-02-2020

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Materials Nam Phương
Mã số thuế:

2700901109

Địa chỉ: Số 10, Đường Phạm Văn Nghị, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Address: No 10, Pham Van Nghi Street, Dong Thanh Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Ngày thành lập: 21-01-2020

Công Ty TNHH Dũng Minh Nguyễn
Mã số thuế:

2700901042

Địa chỉ: Số 5, Ngõ 52, Đường Phạm Văn Nghị, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Address: No 5, Lane 52, Pham Van Nghi Street, Dong Thanh Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Đại Dương Việt
Mã số thuế:

2700900987

Địa chỉ: SN 60, Ngõ 70, Đường Phạm Văn Nghị, Phố 4, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Address: No 60, Lane 70, Pham Van Nghi Street, Street 4, Dong Thanh Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa (Inland waterway transport of cargo)

Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Ngày thành lập: 17-01-2020

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Khải Đức Nb
Mã số thuế:

2700900514

Địa chỉ: Số nhà 19, Đường 2, Phố 11, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Address: No 19, Street 2, Street 11, Dong Thanh Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Ngày thành lập: 09-01-2020

Công Ty TNHH Dịch Vụ & Xây Dựng Thương Mại Quang Trung
Mã số thuế:

2700900458

Địa chỉ: SN 01, Ngách 23, Ngõ 171, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Address: No 01, Alley 23, Lane 171, Tran Hung Dao Street, Dong Thanh Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Ngày thành lập: 08-01-2020

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Thiết Kế Vobe
Mã số thuế:

2700900056

Địa chỉ: Số 23, Ngõ 99, Đường Đông Phương Hồng, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Address: No 23, Lane 99, Dong Phuong Hong Street, Dong Thanh Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Ngày thành lập: 25-12-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Minh Hoàng Gia
Mã số thuế:

2700897195

Địa chỉ: Số nhà 24, Đường Chiến Thắng, Phố 5, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Address: No 24, Chien Thang Street, Street 5, Dong Thanh Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of cloth, wool, fibre, sewing thread and other textile goods in specialized stores )

Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Ngày thành lập: 11-10-2019

Công Ty TNHH Minh Xuân Hùng
Mã số thuế:

2700897075

Địa chỉ: Số 05, Ngõ 105, Đường Trần Hưng Đạo, Phố 10, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Address: No 05, Lane 105, Tran Hung Dao Street, Street 10, Dong Thanh Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Ngày thành lập: 09-10-2019

Công Ty TNHH Tập Đoàn Phong Bình Nb
Mã số thuế:

2700896970

Địa chỉ: Đường Lương Văn Thăng, phố 7, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Address: Luong Van Thang Street, Street 7, Dong Thanh Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Ngày thành lập: 07-10-2019

Công Ty Cổ Phần Tràng An Petrolimex
Mã số thuế:

2700896868

Địa chỉ: Số nhà 16, Ngõ 42, Đường Ngô Quyền, Khu phố 4, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Address: No 16, Lane 42, Ngo Quyen Street, Quarter 4, Dong Thanh Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Ngày thành lập: 01-10-2019

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Xuân Dũng
Mã số thuế:

2700896378

Địa chỉ: Số nhà 21, đường Trung Đông, phố 7, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Address: No 21, Trung Dong Street, Street 7, Dong Thanh Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Ngày thành lập: 19-09-2019

Công Ty TNHH Mtv Đỗ Gia
Mã số thuế:

2700894606

Địa chỉ: SN 1, Ngõ 77, Đường Lương Văn Thăng, Phố 9, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Address: No 1, Lane 77, Luong Van Thang Street, Street 9, Dong Thanh Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of books, newspapers, magazines and stationery in specialized stores )

Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Ngày thành lập: 28-07-2019

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Aiam
Mã số thuế:

2700891757

Địa chỉ: 36A, Ngô Quyền, Phố 4, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Address: 36a, Ngo Quyen, Street 4, Dong Thanh Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (Direct supporting services for waterway transport)

Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Ngày thành lập: 03-06-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp