Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Văn Phong- Huyện Nho Quan- Ninh Bình

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THANH - CỬA HÀNG XĂNG DẦU VĂN PHONG
Mã số thuế:

2700825296-001

 Điện thoại:

0943.727.888

Địa chỉ: Thôn Cầu Mơ, Xã Văn Phong, Huyện Nho quan, Ninh Bình
Address: Cau Mo Hamlet, Van Phong Commune, Nho Quan District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Văn Phong, Huyện Nho Quan, Ninh Bình

Ngày thành lập: 04/04/2017