Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thanh Lạc- Huyện Nho Quan- Ninh Bình

Trường THCS Thanh Lạc
Mã số thuế:

2700532324

Địa chỉ: xa Thanh Lạc - Huyện Nho quan - Ninh Bình
Address: Xa Thanh Lac, Nho Quan District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông (Junior high school and High school education)

Xã Thanh Lạc, Huyện Nho Quan, Ninh Bình

Ngày thành lập: 17-08-2009