Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Sơn Hà- Huyện Nho Quan- Ninh Bình

CÔNG TY TNHH CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG AT
Mã số thuế:

2700848751

Địa chỉ: Thôn Quỳnh Phong 3, Xã Sơn Hà , Huyện Nho quan , Ninh Bình
Address: Quynh Phong 3 Hamlet, Son Ha Commune, Nho Quan District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Sơn Hà, Huyện Nho Quan, Ninh Bình

Ngày thành lập: 08/12/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TRỌNG LẬP
Mã số thuế:

2700829692

 Điện thoại:

(0229) 3846666

Địa chỉ: Thôn Quỳnh Phong 3, Xã Sơn Hà, Huyện Nho quan, Ninh Bình
Address: Quynh Phong 3 Hamlet, Son Ha Commune, Nho Quan District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại (Forging, stamping, pressing and laminating metal; refining metal powder )

Xã Sơn Hà, Huyện Nho Quan, Ninh Bình

Ngày thành lập: 07/12/2016

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Phân Bón Việt Hoa Nb Tại Ninh Bình
Mã số thuế:

2700560265-002

 Điện thoại:

(0229) 2244745

Địa chỉ: Thôn Trung Thanh - Xã Sơn Hà - Huyện Nho quan - Ninh Bình
Address: Trung Thanh Hamlet, Son Ha Commune, Nho Quan District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Sơn Hà, Huyện Nho Quan, Ninh Bình

Ngày thành lập: 21-12-2015

Công Ty TNHH Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Và Thương Mại Gia Vũ
Mã số thuế:

2700714797

 Điện thoại:

0989255583

Địa chỉ: Thôn Quỳnh Phong 3 - Xã Sơn Hà - Huyện Nho quan - Ninh Bình
Address: Quynh Phong 3 Hamlet, Son Ha Commune, Nho Quan District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Sơn Hà, Huyện Nho Quan, Ninh Bình

Ngày thành lập: 04-09-2014

DNTN Lan Hùng
Mã số thuế:

2700550700

Địa chỉ: Thôn Quỳnh Phong 3 - Xã Sơn Hà - Huyện Nho quan - Ninh Bình
Address: Quynh Phong 3 Hamlet, Son Ha Commune, Nho Quan District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) (Wholesale (excluding automobiles, motors, motorcycles and other motor vehicles) )

Xã Sơn Hà, Huyện Nho Quan, Ninh Bình

Ngày thành lập: 08-12-2009

DNTN sinh hoá Hoàng Quân
Mã số thuế:

2700467650

 Điện thoại:

(0229) 3845359

Địa chỉ: Thôn Đồng Quan, xã Sơn Hà - Huyện Nho quan - Ninh Bình
Address: Dong Quan Hamlet, Son Ha Commune, Nho Quan District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan (Agriculture and related service activities)

Xã Sơn Hà, Huyện Nho Quan, Ninh Bình

Ngày thành lập: 12-02-2009