Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phú Long- Huyện Nho Quan- Ninh Bình

HTX Nông nghiệp Hồng Phú
Mã số thuế:

2700587919

Địa chỉ: Thôn 5 - Xã Phú Long - Huyện Nho quan - Ninh Bình
Address: Hamlet 5, Phu Long Commune, Nho Quan District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan (Agriculture and related service activities)

Xã Phú Long, Huyện Nho Quan, Ninh Bình

Ngày thành lập: 24-11-2010

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Giống Chăn Nuôi Miền Bắc - Trung Tâm Giống Gà Chất Lượng Cao
Mã số thuế:

2700557262-002

 Điện thoại:

(0229) 3842658

Địa chỉ: Đội Hữu Viện, thôn 10 - Xã Phú Long - Huyện Nho quan - Ninh Bình
Address: Huu Vien Hamlet, Hamlet 10, Phu Long Commune, Nho Quan District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp (Cultivation, mixed farming)

Xã Phú Long, Huyện Nho Quan, Ninh Bình

Ngày thành lập: 11-11-2010

Trường THCS Phú Long
Mã số thuế:

2700528938

Địa chỉ: xã Phú Long - Huyện Nho quan - Ninh Bình
Address: Phu Long Commune, Nho Quan District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông (Junior high school and High school education)

Xã Phú Long, Huyện Nho Quan, Ninh Bình

Ngày thành lập: 10-08-2009