Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đồng Phong- Huyện Nho Quan- Ninh Bình

Công Ty TNHH L.h Plastic
Mã số thuế:

2700873405

Địa chỉ: Thôn Liêu Thượng, Xã Đồng Phong, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình
Address: Lieu Thuong Hamlet, Dong Phong Commune, Nho Quan District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ chơi, trò chơi (Producing toys, games)

Xã Đồng Phong, Huyện Nho Quan, Ninh Bình

Ngày thành lập: 21-06-2018

Công Ty TNHH Tư Vấn Hỗ Trợ Tài Chính Anh Tuấn
Mã số thuế:

2700845246

Địa chỉ: Thôn Phong Lai 1, Xã Đồng Phong, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình
Address: Phong Lai 1 Hamlet, Dong Phong Commune, Nho Quan District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Đồng Phong, Huyện Nho Quan, Ninh Bình

Ngày thành lập: 25-08-2017

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Và Đầu Tư Thu Nguyệt
Mã số thuế:

2700835600

Địa chỉ: Thôn Phong Lai 1, Xã Đồng Phong, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình
Address: Phong Lai 1 Hamlet, Dong Phong Commune, Nho Quan District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Đồng Phong, Huyện Nho Quan, Ninh Bình

Ngày thành lập: 17-01-2017

DOANH NGHIỆP TN PHÒNG KHÁM ĐA KHOA CÚC PHƯƠNG
Mã số thuế:

2700828018

 Điện thoại:

0912.203.983

Địa chỉ: Phong Lai 1, Xã Đồng Phong, Huyện Nho quan, Ninh Bình
Address: Phong Lai 1, Dong Phong Commune, Nho Quan District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Xã Đồng Phong, Huyện Nho Quan, Ninh Bình

Ngày thành lập: 24/10/2016

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Dũng Thành
Mã số thuế:

2700708377

 Điện thoại:

(0229) 3866318

Địa chỉ: Đường 12B, Thôn Phong Thành - Xã Đồng Phong - Huyện Nho quan - Ninh Bình
Address: 12b Street, Phong Thanh Hamlet, Dong Phong Commune, Nho Quan District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Đồng Phong, Huyện Nho Quan, Ninh Bình

Ngày thành lập: 08-04-2014

Công Ty TNHH Mtv Nguyễn Hà Hn
Mã số thuế:

2700678595

 Điện thoại:

(0229) 3867208

Địa chỉ: Thôn Phong Lai 1 - Xã Đồng Phong - Huyện Nho quan - Ninh Bình
Address: Phong Lai 1 Hamlet, Dong Phong Commune, Nho Quan District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Đồng Phong, Huyện Nho Quan, Ninh Bình

Ngày thành lập: 18-12-2013

Doanh Nghiệp TN Thương Mại & Dịch Vụ Tuấn Lợi
Mã số thuế:

2700667554

 Điện thoại:

0912.151.653

Địa chỉ: Thôn Phong Thành - Xã Đồng Phong - Huyện Nho quan - Ninh Bình
Address: Phong Thanh Hamlet, Dong Phong Commune, Nho Quan District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (Wholesale of agricultural machinery, equipment and spare parts)

Xã Đồng Phong, Huyện Nho Quan, Ninh Bình

Ngày thành lập: 17-04-2013

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Màu Xanh Diệp
Mã số thuế:

2700641235

 Điện thoại:

0916.881.073

Địa chỉ: Thôn Phong Lai I - Xã Đồng Phong - Huyện Nho quan - Ninh Bình
Address: Phong Lai I Hamlet, Dong Phong Commune, Nho Quan District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Xã Đồng Phong, Huyện Nho Quan, Ninh Bình

Ngày thành lập: 11-05-2012

Công ty TNHH MTV chế biến gỗ Hoàng Kim
Mã số thuế:

2700562304

 Điện thoại:

(0229) 3504995

Địa chỉ: Thôn 3, Lạng Uyển, xã Đồng Phong - Huyện Nho quan - Ninh Bình
Address: Hamlet 3, Lang Uyen, Dong Phong Commune, Nho Quan District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Đồng Phong, Huyện Nho Quan, Ninh Bình

Ngày thành lập: 26-04-2010

Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Bình Dương
Mã số thuế:

2700547105

 Điện thoại:

(0229) 3465671

Địa chỉ: Ven đường 12A, Thôn Phong Lai 1 - Xã Đồng Phong - Huyện Nho quan - Ninh Bình
Address: Ven, 12a Street, Phong Lai 1 Hamlet, Dong Phong Commune, Nho Quan District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) (Wholesale (excluding automobiles, motors, motorcycles and other motor vehicles) )

Xã Đồng Phong, Huyện Nho Quan, Ninh Bình

Ngày thành lập: 29-10-2009