Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Nho Quan- Ninh Bình

Công Ty TNHH Vật Tư - Thiết Bị Văn Phòng Bình Minh
Mã số thuế:

2700902977

Địa chỉ: Phố Tân Nhất, Thị Trấn Nho Quan, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình
Address: Tan Nhat Street, Nho Quan Town, Nho Quan District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác (Photocopying, document preparing and other special office assistance )

Thị trấn Nho Quan, Huyện Nho Quan, Ninh Bình

Ngày thành lập: 11-03-2020

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng Cơ Khí Quang Tư
Mã số thuế:

2700902335

Địa chỉ: Thôn Đồi Thờ, Xã Quỳnh Lưu, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình
Address: Doi Tho Hamlet, Quynh Luu Commune, Nho Quan District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Quỳnh Lưu, Huyện Nho Quan, Ninh Bình

Ngày thành lập: 05-03-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Nguyễn Ánh
Mã số thuế:

2700902279

Địa chỉ: Thôn Liên Minh, Xã Xích Thổ, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình
Address: Lien Minh Hamlet, Xich Tho Commune, Nho Quan District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Xích Thổ, Huyện Nho Quan, Ninh Bình

Ngày thành lập: 04-03-2020

Công Ty TNHH Khánh Hoàn 70
Mã số thuế:

2700902078

Địa chỉ: Thôn Phong Thành, Xã Đồng Phong, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình
Address: Phong Thanh Hamlet, Dong Phong Commune, Nho Quan District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Đồng Phong, Huyện Nho Quan, Ninh Bình

Ngày thành lập: 28-02-2020

Công Ty TNHH Đại Phong 86
Mã số thuế:

2700901934

Địa chỉ: Thôn Đồi Chùa, Xã Phú Lộc, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình
Address: Doi Chua Hamlet, Phu Loc Commune, Nho Quan District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (Producing plywood, veneer and other thin planks)

Xã Phú Lộc, Huyện Nho Quan, Ninh Bình

Ngày thành lập: 27-02-2020

Công Ty TNHH Wineaone
Mã số thuế:

2700901388

Địa chỉ: Đường 479B, Thôn 6, Xã Phú Sơn, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình
Address: 479B Street, Hamlet 6, Phu Son Commune, Nho Quan District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Phú Sơn, Huyện Nho Quan, Ninh Bình

Ngày thành lập: 12-02-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp