Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Ninh Hải- Huyện Hoa Lư- Ninh Bình

Công Ty TNHH Ninh Bình Solar Energy
Mã số thuế:

2700875018

Địa chỉ: Thôn Đam Khê, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình
Address: Dam Khe Hamlet, Ninh Hai Commune, Hoa Lu District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu (Producing equipment using recycled energy)

Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

Ngày thành lập: 07-08-2018

Công Ty TNHH Du Lịch Linh Hiếu
Mã số thuế:

2700872560

Địa chỉ: Thôn Văn Lâm, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình
Address: Van Lam Hamlet, Ninh Hai Commune, Hoa Lu District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (Support services related to promoting and organizing tours)

Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

Ngày thành lập: 08-06-2018

CÔNG TY TNHH CAO THẠCH
Mã số thuế:

2700871197

Địa chỉ: Thôn Hải Nham, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình
Address: Hai Nham Hamlet, Ninh Hai Commune, Hoa Lu District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

Ngày thành lập: 10/05/2018

Công Ty TNHH Ds 868
Mã số thuế:

2700870997

Địa chỉ: Thôn Văn Lâm, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình
Address: Van Lam Hamlet, Ninh Hai Commune, Hoa Lu District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê xe có động cơ (Motor vehicle lease)

Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

Ngày thành lập: 03-05-2018

Công Ty TNHH Tam Coc Serene Bungalow
Mã số thuế:

2700868250

Địa chỉ: Đội 4, Thôn Văn Lâm, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình
Address: Hamlet 4, Van Lam Hamlet, Ninh Hai Commune, Hoa Lu District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

Ngày thành lập: 09-02-2018

Công Ty TNHH Tam Coc Valley Resort
Mã số thuế:

2700867874

Địa chỉ: Đội 1, Thôn Văn Lâm, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình
Address: Hamlet 1, Van Lam Hamlet, Ninh Hai Commune, Hoa Lu District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (Support services related to promoting and organizing tours)

Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

Ngày thành lập: 29-01-2018

1 2 3 4 5 Tiếp