Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Hoa Lư- Ninh Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI DIỆU KẾ
Mã số thuế:

2700886348

Địa chỉ: Đường Dương Đình Nghệ, Phố Thiên Sơn, Thị trấn Thiên Tôn , Huyện Hoa Lư , Ninh Bình
Address: Duong Dinh Nghe Street, Thien Son Street, Thien Ton Town, Hoa Lu District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa (Inland waterway transport of cargo)

Thị trấn Thiên Tôn, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

Ngày thành lập: 16/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CHI CỤC THUẾ HUYỆN HOA LƯ
Mã số thuế:

2700885030

Địa chỉ: Thị Trấn Thiên Tôn, Thị trấn Thiên Tôn , Huyện Hoa Lư , Ninh Bình
Address: Thien Ton Town, Thien Ton Town, Hoa Lu District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Thiên Tôn, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

Ngày thành lập: 02/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CHI CỤC THUẾ HUYỆN HOA LƯ
Mã số thuế:

2700885048

Địa chỉ: Thị trấn Thiên Tôn, Thị trấn Thiên Tôn , Huyện Hoa Lư , Ninh Bình
Address: Thien Ton Town, Thien Ton Town, Hoa Lu District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Thiên Tôn, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

Ngày thành lập: 02/01/2019

CÔNG TY TNHH SƠN HÀ NB
Mã số thuế:

2700878393

Địa chỉ: Thôn Thanh Thượng, Xã Ninh Hòa , Huyện Hoa Lư , Ninh Bình
Address: Thanh Thuong Hamlet, Ninh Hoa Commune, Hoa Lu District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Ninh Hòa, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

Ngày thành lập: 09/11/2018

CÔNG TY TNHH VI KIM CƯƠNG
Mã số thuế:

2700878160

Địa chỉ: Phố Tân Mỹ, Xã Ninh Mỹ , Huyện Hoa Lư , Ninh Bình
Address: Tan My Street, Ninh My Commune, Hoa Lu District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu (Other medical activities not classified in any category)

Xã Ninh Mỹ, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

Ngày thành lập: 05/11/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp