Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Gia Xuân- Huyện Gia Viễn- Ninh Bình

Công Ty TNHH Skey Ninh Bình
Mã số thuế:

2700874617

Địa chỉ: Thôn Xuân Hòa, Xã Gia Xuân, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
Address: Xuan Hoa Hamlet, Gia Xuan Commune, Gia Vien District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Gia Xuân, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Ngày thành lập: 27-07-2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÒA KHÁNH
Mã số thuế:

2700823281

 Điện thoại:

0979.669.039

Địa chỉ: Thôn Xuân Hòa, Xã Gia Xuân, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình
Address: Xuan Hoa Hamlet, Gia Xuan Commune, Gia Vien District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Gia Xuân, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Ngày thành lập: 10/06/2016

Công Ty TNHH Okifood Việt Nam
Mã số thuế:

2700782162

 Điện thoại:

0972.838.689

Địa chỉ: Khu công nghiệp Gián Khẩu - Xã Gia Xuân - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình
Address: Gian Khau Industrial Zone, Gia Xuan Commune, Gia Vien District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Gia Xuân, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Ngày thành lập: 21-03-2015

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thịnh Hưng
Mã số thuế:

2700787403

 Điện thoại:

0943.656.447

Địa chỉ: Quốc lộ 1A - Xã Gia Xuân - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình
Address: 1a Highway, Gia Xuan Commune, Gia Vien District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Gia Xuân, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Ngày thành lập: 17-06-2015

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Long Sơn Hải
Mã số thuế:

2700787393

 Điện thoại:

0977.900.786

Địa chỉ: Thôn Vũ Đại - Xã Gia Xuân - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình
Address: Vu Dai Hamlet, Gia Xuan Commune, Gia Vien District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Gia Xuân, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Ngày thành lập: 16-06-2015

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Kinh Doanh Cường Thịnh
Mã số thuế:

2700621006

 Điện thoại:

0915.119.378

Địa chỉ: Quốc lộ 1A - Xã Gia Xuân - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình
Address: 1a Highway, Gia Xuan Commune, Gia Vien District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Gia Xuân, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Ngày thành lập: 09-11-2011