Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Gia Trấn- Huyện Gia Viễn- Ninh Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂM NHƯ
Mã số thuế:

2700877897

Địa chỉ: Xóm 1, Thôn Gián Khẩu, Xã Gia Trấn , Huyện Gia Viễn , Ninh Bình
Address: Hamlet 1, Gian Khau Hamlet, Gia Tran Commune, Gia Vien District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Ngày thành lập: 30/10/2018

CÔNG TY TNHH NHÀ Ở VÀ ĐÔ THỊ THÀNH CÔNG NINH BÌNH
Mã số thuế:

2700875152

Địa chỉ: KCN Gián Khẩu, Xã Gia Trấn , Huyện Gia Viễn , Ninh Bình
Address: Gian Khau Industrial Zone, Gia Tran Commune, Gia Vien District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Ngày thành lập: 10/08/2018

Công Ty TNHH Tcg Land
Mã số thuế:

2700847571

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
Address: Gian Khau Industrial Zone, Gia Tran Commune, Gia Vien District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Ngày thành lập: 02-11-2017

CÔNG TY TNHH XUÂN THU ĐẠI PHÁT
Mã số thuế:

2700842005

 Điện thoại:

0916.868.889

Địa chỉ: Ngã ba Gián khẩu, Xã Gia Trấn , Huyện Gia Viễn , Ninh Bình
Address: Nga Ba Gian Khau, Gia Tran Commune, Gia Vien District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Ngày thành lập: 02/06/2017

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Quý Dũng
Mã số thuế:

2700839323

Địa chỉ: Số 35, Quốc Lộ 1A, Thôn 6, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
Address: No 35, 1a Highway, Hamlet 6, Gia Tran Commune, Gia Vien District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Ngày thành lập: 05-04-2017

CÔNG TY CỔ PHẦN HALO GROUP
Mã số thuế:

2700826194

 Điện thoại:

(0229) 3868231

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, km 10 Ninh Bình - Hà Nội, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình
Address: 1a Highway, KM 10 Ninh Binh - Ha Noi, Gia Tran Commune, Gia Vien District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Ngày thành lập: 15/08/2016

Công Ty TNHH Thái Bình Dương
Mã số thuế:

2700282748

 Điện thoại:

(0229) 3650099

Địa chỉ: Lô C2, khu công nghiệp Gián Khẩu - Xã Gia Trấn - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình
Address: Lot C2, Gian Khau Industrial Zone, Gia Tran Commune, Gia Vien District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự (Producing long noodles, short noodles and similar products)

Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Ngày thành lập: 25-02-2005

1 2 3 4 5 Tiếp