Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Gia Thắng- Huyện Gia Viễn- Ninh Bình

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Yến Linh
Mã số thuế:

2700614785

 Điện thoại:

0979.212.999

Địa chỉ: Xóm 2, thôn Đào Lâm - Xã Gia Thắng - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình
Address: Hamlet 2, Dao Lam Hamlet, Gia Thang Commune, Gia Vien District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Gia Thắng, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Ngày thành lập: 12-09-2011