Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Bảo Hà Phát

Ngày thành lập: 17-04-2018

Địa chỉ: Đường 477, Xã Gia Phú, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
Address: Street 477, Gia Phu Commune, Gia Vien District, Ninh Binh Province

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động bảo vệ tư nhân (Personal security services)

Mã số thuế 2700870411
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Bảo Hà Phát
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Ninh Bình
Người đại diện Tống Thị Cúc

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Bảo Vệ Bảo Hà Phát

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính