Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Gia Lập- Huyện Gia Viễn- Ninh Bình

Công Ty TNHH Phương Anh 86
Mã số thuế:

2700846377

Địa chỉ: Thôn Lãng Ngoại, Xã Gia Lập, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
Address: Lang Ngoai Hamlet, Gia Lap Commune, Gia Vien District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Passenger road transport in urban and suburban areas (excluding bus transport) )

Xã Gia Lập, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Ngày thành lập: 04-10-2017

Công Ty TNHH Thương Mại Thiên Ân Nb
Mã số thuế:

2700843785

Địa chỉ: Đường 477, Thôn Tân An, Xã Gia Lập, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
Address: Street 477, Tan An Hamlet, Gia Lap Commune, Gia Vien District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Gia Lập, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Ngày thành lập: 25-07-2017

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUẤN LINH
Mã số thuế:

2700834780

 Điện thoại:

0353.518.829

Địa chỉ: Thôn Lãng Nội, Xã Gia Lập, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình
Address: Lang Noi Hamlet, Gia Lap Commune, Gia Vien District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Xã Gia Lập, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Ngày thành lập: 05/01/2017

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG LONG
Mã số thuế:

2700827938

 Điện thoại:

0984.891.175

Địa chỉ: Thôn Long An, Xã Gia Lập, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình
Address: Long An Hamlet, Gia Lap Commune, Gia Vien District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Gia Lập, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Ngày thành lập: 19/10/2016

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CAO VIỆT ANH
Mã số thuế:

2700823267

 Điện thoại:

(0229) 3833429

Địa chỉ: Đường 477, Thôn Tân An, Xã Gia Lập, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình
Address: Street 477, Tan An Hamlet, Gia Lap Commune, Gia Vien District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Gia Lập, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Ngày thành lập: 09/06/2016

Công Ty TNHH Phát Đạt
Mã số thuế:

2700510433

 Điện thoại:

(0229) 3868137

Địa chỉ: Đường ĐT 477, thôn Tân An - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình
Address: DT 477 Street, Tan An Hamlet, Gia Lap Commune, Gia Vien District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Gia Lập, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Ngày thành lập: 28-05-2009

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Kinh Doanh Tân Nguyên Phát
Mã số thuế:

2700813565

 Điện thoại:

0918.592.386

Địa chỉ: Thôn Lãng Nội - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình
Address: Lang Noi Hamlet, Gia Lap Commune, Gia Vien District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Gia Lập, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Ngày thành lập: 07-01-2016

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Vân Ninh Bình
Mã số thuế:

2700794584

 Điện thoại:

0916135991

Địa chỉ: Thôn Xuân Đài - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình
Address: Xuan Dai Hamlet, Gia Lap Commune, Gia Vien District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Gia Lập, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Ngày thành lập: 14-12-2015

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Vận Tải An Sơn
Mã số thuế:

2700792259

 Điện thoại:

0987.715.799

Địa chỉ: Xóm Long Vân, Thôn Sào Long - Xã Gia Lập - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình
Address: Long Van Hamlet, Sao Long Hamlet, Gia Lap Commune, Gia Vien District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Gia Lập, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Ngày thành lập: 13-10-2015