Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Gia Hoà- Huyện Gia Viễn- Ninh Bình

DNTN Thiên Trường
Mã số thuế:

2700511003

 Điện thoại:

(0229) 3641211

Địa chỉ: Thôn Cầu Vàng, xã Gia Hoà - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình
Address: Cau Vang Hamlet, Gia Hoa Commune, Gia Vien District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Wholesale of automobiles and other motor vehicles)

Xã Gia Hoà, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Ngày thành lập: 04-06-2009