Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Gia Viễn- Ninh Bình

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUẤN LINH
Mã số thuế:

2700834780

 Điện thoại:

0353.518.829

Địa chỉ: Thôn Lãng Nội, Xã Gia Lập, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình
Address: Lang Noi Hamlet, Gia Lap Commune, Gia Vien District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Xã Gia Lập, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Ngày thành lập: 05/01/2017

Công Ty TNHH Kinh Doanh Và Thương Mại Hưng Thịnh Nb
Mã số thuế:

2700834484

Địa chỉ: Chợ Đô, Cầu Khuất, Xã Gia Thanh, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
Address: Cho Do, Cau Khuat, Gia Thanh Commune, Gia Vien District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Xã Gia Thanh, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Ngày thành lập: 26-12-2016

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG LONG
Mã số thuế:

2700827938

 Điện thoại:

0984.891.175

Địa chỉ: Thôn Long An, Xã Gia Lập, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình
Address: Long An Hamlet, Gia Lap Commune, Gia Vien District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Gia Lập, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Ngày thành lập: 19/10/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG XUÂN THẮNG
Mã số thuế:

2700827511

 Điện thoại:

(0229) 3550999

Địa chỉ: Số 668, Đường Vân Long, Thôn Trung Hòa, Xã Gia Vân, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình
Address: No 668, Van Long Street, Trung Hoa Hamlet, Gia Van Commune, Gia Vien District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Gia Vân, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Ngày thành lập: 10/10/2016