Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Gia Viễn- Ninh Bình

CÔNG TY TNHH VÕ MAI
Mã số thuế:

2700886316

Địa chỉ: Xóm 9, Xã Gia Hưng , Huyện Gia Viễn , Ninh Bình
Address: Hamlet 9, Gia Hung Commune, Gia Vien District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Gia Hưng, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Ngày thành lập: 15/01/2019

CÔNG TY TNHH POLY TECH VINA
Mã số thuế:

2700885055

Địa chỉ: Lô CN10, Cụm công nghiệp Gia Vân, Xã Gia Vân , Huyện Gia Viễn , Ninh Bình
Address: Lot CN10, Cong Nghiep Gia Van Cluster, Gia Van Commune, Gia Vien District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Gia Vân, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Ngày thành lập: 02/01/2019

CÔNG TY TNHH CREATIVE NEW MATERIAL
Mã số thuế:

2700884446

Địa chỉ: Lô CN8-CN9, Cụm Công nghiệp Gia Phú, Xã Gia Phú , Huyện Gia Viễn , Ninh Bình
Address: Lot CN8-CN9, Cong Nghiep Gia Phu Cluster, Gia Phu Commune, Gia Vien District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thảm, chăn, đệm (Production of rugs, blankets, cushions)

Xã Gia Phú, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Ngày thành lập: 24/12/2018

CÔNG TY TNHH DGMV
Mã số thuế:

2700882907

Địa chỉ: Lô CN13, Cụm Công nghiệp Gia Vân, Xã Gia Vân , Huyện Gia Viễn , Ninh Bình
Address: Lot CN13, Cong Nghiep Gia Van Cluster, Gia Van Commune, Gia Vien District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác (Producing spare parts for motor vehicles and vehicle engines )

Xã Gia Vân, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Ngày thành lập: 17/12/2018

CÔNG TY TNHH MAY NHÂN HÒA
Mã số thuế:

2700878428

Địa chỉ: Thôn Điềm Khê, Xã Gia Trung , Huyện Gia Viễn , Ninh Bình
Address: Diem Khe Hamlet, Gia Trung Commune, Gia Vien District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Gia Trung, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Ngày thành lập: 12/11/2018

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂM NHƯ
Mã số thuế:

2700877897

Địa chỉ: Xóm 1, Thôn Gián Khẩu, Xã Gia Trấn , Huyện Gia Viễn , Ninh Bình
Address: Hamlet 1, Gian Khau Hamlet, Gia Tran Commune, Gia Vien District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Ngày thành lập: 30/10/2018

Công Ty TNHH Mtv Xăng Dầu Thành Phát
Mã số thuế:

2700876692

Địa chỉ: Thôn An Hòa, Xã Gia Vượng, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
Address: An Hoa Hamlet, Gia Vuong Commune, Gia Vien District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Gia Vượng, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Ngày thành lập: 01-10-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp