Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hợp Thành- Huyện Yên Thành- Nghệ An

Công Ty TNHH Xnk May Cường Thịnh
Mã số thuế:

2901923215

Địa chỉ: Xóm 5, Xã Hợp Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
Address: Hamlet 5, Hop Thanh Commune, Yen Thanh District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of apparel, footwear, leather and leatherette goods in specialized stores )

Xã Hợp Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

Ngày thành lập: 19-01-2018

Công Ty TNHH Ly Hưng
Mã số thuế:

2901885143

Địa chỉ: Xóm 7, Làng Phan, Xã Hợp Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
Address: Hamlet 7, Phan Village, Hop Thanh Commune, Yen Thanh District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Hợp Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

Ngày thành lập: 05-04-2017

Công Ty TNHH Lương Thông
Mã số thuế:

2901870122

Địa chỉ: Xóm Hưng Lập - Xã Hợp Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An
Address: Hung Lap Hamlet, Hop Thanh Commune, Yen Thanh District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Hợp Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

Ngày thành lập: 18-11-2016

Chi Nhánh Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Lữ Hành Hợp Thành Tại Nghệ An
Mã số thuế:

5801149360-001

 Điện thoại:

(0263) 3552789

Địa chỉ: Xóm 5 - Xã Hợp Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An
Address: Hamlet 5, Hop Thanh Commune, Yen Thanh District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (Support services related to promoting and organizing tours)

Xã Hợp Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

Ngày thành lập: 12-06-2014