Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Lê Mao- Thành phố Vinh- Nghệ An

Công Ty CP Đầu Tư Bất Động Sản Nghệ An
Mã số thuế:

2901989777

Địa chỉ: nhà số 3, ngõ 3, đường Trần Hưng Học, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Address: No 3, Lane 3, Tran Hung Hoc Street, Le Mao Ward, Vinh City, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Nghệ An

Ngày thành lập: 17-07-2019

Công Ty TNHH Xây Dựng Mtv 668
Mã số thuế:

2901988438

Địa chỉ: Số nhà 10, Đường Lê Văn Tám, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Address: No 10, Le Van Tam Street, Le Mao Ward, Vinh City, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Nghệ An

Ngày thành lập: 08-07-2019

Công Ty TNHH Ms Korea Market
Mã số thuế:

2901987441

Địa chỉ: Tầng 2, Số nhà 146, Đường Đinh Công Tráng, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Address: 2nd Floor, No 146, Dinh Cong Trang Street, Le Mao Ward, Vinh City, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Nghệ An

Ngày thành lập: 03-07-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Mỹ Việt
Mã số thuế:

2901982098

Địa chỉ: Số nhà 11, Ngõ 162 Hồng Bàng, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Address: No 11, 162 Hong Bang Lane, Le Mao Ward, Vinh City, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Nghệ An

Ngày thành lập: 17-05-2019

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Suncrown
Mã số thuế:

2901978165

Địa chỉ: Số 1, Ngõ 150 Đường Hồng Bàng, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Address: No 1, Lane 150, Hong Bang Street, Le Mao Ward, Vinh City, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Nghệ An

Ngày thành lập: 17-04-2019

CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN RHH
Mã số thuế:

2901966924

Địa chỉ: Số 74, Đường Lê Văn Tám, Phường Lê Mao , Thành phố Vinh , Nghệ An
Address: No 74, Le Van Tam Street, Le Mao Ward, Vinh City, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Nghệ An

Ngày thành lập: 08/01/2019

CÔNG TY TNHH BẢO TÍN AFC NA
Mã số thuế:

2901965423

Địa chỉ: Sô 98, Đường Hồng Bàng, Phường Lê Mao , Thành phố Vinh , Nghệ An
Address: So 98, Hong Bang Street, Le Mao Ward, Vinh City, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Nghệ An

Ngày thành lập: 03/01/2019

Công Ty Cổ Phần Đại Lộc Vinh
Mã số thuế:

2901960369

Địa chỉ: Khối Tân Thành 1, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Address: Khoi Tan Thanh 1, Le Mao Ward, Vinh City, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Nghệ An

Ngày thành lập: 12-12-2018

Công Ty TNHH Việt Marko
Mã số thuế:

2901957006

Địa chỉ: Số 38 - đường Hồng Bàng - Khối Tân Quang, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Address: No 38, Hong Bang - Khoi Tan Quang Street, Le Mao Ward, Vinh City, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Nghệ An

Ngày thành lập: 20-11-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hồng Dung
Mã số thuế:

2901955369

Địa chỉ: Số 126, đường Hồng Bàng, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Address: No 126, Hong Bang Street, Le Mao Ward, Vinh City, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail food, food, beverages, tobacco, pipe tobacco accounted for a large proportion in the general merchandise stores)

Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Nghệ An

Ngày thành lập: 07-11-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp