Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Hưng Phúc- Thành phố Vinh- Nghệ An

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng An Nhi
Mã số thuế:

2902040597

Địa chỉ: Số 2, Đường Yên Bình, Khối Trường Phúc, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Address: No 2, Yen Binh Street, Khoi Truong Phuc, Hung Phuc Ward, Vinh City, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An

Ngày thành lập: 10-03-2020

Công Ty CP Tm Dv Tuấn Trang
Mã số thuế:

2902036939

Địa chỉ: 80 đường Hermann, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Address: 80, Hermann Street, Hung Phuc Ward, Vinh City, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm (Insurance agency and insurance brokerage)

Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An

Ngày thành lập: 21-01-2020

Công Ty TNHH Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Phương Đông Ndp
Mã số thuế:

2902036255

Địa chỉ: số nhà 137, đường Hermann Gmeiner, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Address: No 137, Hermann Gmeiner Street, Hung Phuc Ward, Vinh City, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An

Ngày thành lập: 13-01-2020

Công Ty CP Good To Great
Mã số thuế:

2902018312

Địa chỉ: Số 6, ngõ 1, hẻm 1, đường Herman, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Address: No 6, Lane 1, Hem 1, Herman Street, Hung Phuc Ward, Vinh City, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An

Ngày thành lập: 31-10-2019

Công Ty TNHH Kinh Vĩ Brasserie
Mã số thuế:

2902017012

Địa chỉ: Số 88, đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Address: No 88, Nguyen Sy Sach Street, Hung Phuc Ward, Vinh City, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An

Ngày thành lập: 24-10-2019

Công Ty TNHH Vinh Media
Mã số thuế:

2902014188

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Huệ Lộc, số 146 đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Address: 2nd Floor, Hue Loc Building, No 146, Nguyen Sy Sach Street, Hung Phuc Ward, Vinh City, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Quảng cáo (Advertising)

Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An

Ngày thành lập: 09-10-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Minh Trang
Mã số thuế:

2901993068

Địa chỉ: Ngõ 21, đường Trần Huy Liệu, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Address: Lane 21, Tran Huy Lieu Street, Hung Phuc Ward, Vinh City, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An

Ngày thành lập: 16-08-2019

Công Ty TNHH The Hc Cosmetic
Mã số thuế:

2901989833

Địa chỉ: SN 52, đường Herman, khối An Vinh, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Address: No 52, Herman Street, Khoi An Vinh, Hung Phuc Ward, Vinh City, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An

Ngày thành lập: 31-07-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp