Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Hưng Phúc- Thành phố Vinh- Nghệ An

Công Ty CP Good To Great
Mã số thuế:

2902018312

Địa chỉ: Số 6, ngõ 1, hẻm 1, đường Herman, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Address: No 6, Lane 1, Hem 1, Herman Street, Hung Phuc Ward, Vinh City, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An

Ngày thành lập: 31-10-2019

Công Ty TNHH Kinh Vĩ Brasserie
Mã số thuế:

2902017012

Địa chỉ: Số 88, đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Address: No 88, Nguyen Sy Sach Street, Hung Phuc Ward, Vinh City, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An

Ngày thành lập: 24-10-2019

Công Ty TNHH Vinh Media
Mã số thuế:

2902014188

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Huệ Lộc, số 146 đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Address: 2nd Floor, Hue Loc Building, No 146, Nguyen Sy Sach Street, Hung Phuc Ward, Vinh City, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Quảng cáo (Advertising)

Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An

Ngày thành lập: 09-10-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Minh Trang
Mã số thuế:

2901993068

Địa chỉ: Ngõ 21, đường Trần Huy Liệu, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Address: Lane 21, Tran Huy Lieu Street, Hung Phuc Ward, Vinh City, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An

Ngày thành lập: 16-08-2019

Công Ty TNHH The Hc Cosmetic
Mã số thuế:

2901989833

Địa chỉ: SN 52, đường Herman, khối An Vinh, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Address: No 52, Herman Street, Khoi An Vinh, Hung Phuc Ward, Vinh City, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An

Ngày thành lập: 31-07-2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THUẬN PHÁT
Mã số thuế:

2901968456

Địa chỉ: Nhà số 7, Đường 2001, Khối Hưng Phúc, Phường Hưng Phúc , Thành phố Vinh , Nghệ An
Address: No 7, Street 2001, Khoi Hung Phuc, Hung Phuc Ward, Vinh City, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An

Ngày thành lập: 15/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ - CT NGHỆ AN
Mã số thuế:

2901963585

Địa chỉ: Số 15 Đại lộ Lênin, Phường Hưng Phúc , Thành phố Vinh , Nghệ An
Address: No 15 Dai Lo Lenin, Hung Phuc Ward, Vinh City, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An

Ngày thành lập: 21/12/2018

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LÂM KHANG
Mã số thuế:

2901953065

Địa chỉ: Số 8, ngõ 19, đường Đinh Bạt Tụy, Phường Hưng Phúc , Thành phố Vinh , Nghệ An
Address: No 8, Lane 19, Dinh Bat Tuy Street, Hung Phuc Ward, Vinh City, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An

Ngày thành lập: 15/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp