Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH World Trip

Ngày thành lập: 13-01-2020

Địa chỉ: Nhà 8, ngõ B, đường Nguyễn Phong Sắc, khối Trung Yên, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Address: Nha 8, B Lane, Nguyen Phong Sac Street, Khoi Trung Yen, Hung Dung Ward, Vinh City, Nghe An Province

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Mã số thuế 2902036304
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Nghệ An
Người đại diện Trần Thị Hồng Ngọc

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính