Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH World Trip

Ngày thành lập (Founding date): 13-01-2020

Địa chỉ: Nhà 8, ngõ B, đường Nguyễn Phong Sắc, khối Trung Yên, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ AnGoogle Map Bản đồ
Address: Nha 8, B Lane, Nguyen Phong Sac Street, Khoi Trung Yen, Hung Dung Ward, Vinh City, Nghe An Province

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Mã số thuế:
Enterprise code:
2902036304
Điện thoại/ Fax:Đang cập nhật
Nơi đ.ký nộp thuế:
Pay into:
Chi cục thuế Nghệ An
Người đại diện:
Representative:
Trần Thị Hồng Ngọc

Bản đồ vị trí Công Ty TNHH World Trip

Google Map Xem trên Google Maps

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Tiger Gls
Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Nghĩa Tín Building, Số 448/3 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 2nd Floor, Nghia Tin Building Building, No 448/3 Le Van Sy, Ward 14, District 3, Ho Chi Minh City
Mã số thuế:

0316428289

Phường 14, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-08-2020