Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Hưng Dũng- Thành phố Vinh- Nghệ An

Công Ty TNHH World Trip
Mã số thuế:

2902036304

Địa chỉ: Nhà 8, ngõ B, đường Nguyễn Phong Sắc, khối Trung Yên, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Address: Nha 8, B Lane, Nguyen Phong Sac Street, Khoi Trung Yen, Hung Dung Ward, Vinh City, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An

Ngày thành lập: 13-01-2020

Công Ty CP Đầu Tư & Phát Triển Nhà Vinh Phát
Mã số thuế:

2902036287

Địa chỉ: Số 2, đường Duy Tân B, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Address: No 2, Duy Tan B Street, Hung Dung Ward, Vinh City, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An

Ngày thành lập: 13-01-2020

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Cảnh Bình
Mã số thuế:

2902035734

Địa chỉ: Số 75, đường Tôn Thất Tùng, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Address: No 75, Ton That Tung Street, Hung Dung Ward, Vinh City, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An

Ngày thành lập: 08-01-2020

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Camega3 Oil
Mã số thuế:

2902032123

Địa chỉ: Phòng 406, Tầng 2, Văn phòng VCCI, số 1 Đại lộ Lê Nin, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Address: Zoom 406, 2nd Floor, Van Phong Vcci, No 1 Dai Lo Le Nin, Hung Dung Ward, Vinh City, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật (Producing oil, lard and vegetable oil)

Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An

Ngày thành lập: 24-12-2019

Công Ty CP Fintech Á Châu
Mã số thuế:

2902025260

Địa chỉ: Tầng 4, Số 4, Đại lộ Lê Nin, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Address: 4th Floor, No 4, Dai Lo Le Nin, Hung Dung Ward, Vinh City, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng (Payment-clearance assistant, credit assistant services)

Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An

Ngày thành lập: 12-12-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Queensland Việt Nam
Mã số thuế:

2902023672

Địa chỉ: Số 71, đường Ngô Quyền, Khối Văn Tiến, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Address: No 71, Ngo Quyen Street, Khoi Van Tien, Hung Dung Ward, Vinh City, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An

Ngày thành lập: 06-12-2019

Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Quốc Tế Efforts
Mã số thuế:

2902018295

Địa chỉ: Số 10, ngõ 17, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, khối Tân Tiến, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Address: No 10, Lane 17, Nguyen Binh Khiem Street, Khoi Tan Tien, Hung Dung Ward, Vinh City, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An

Ngày thành lập: 31-10-2019

Công Ty Cổ Phần Gold Game Nghệ An
Mã số thuế:

2902016844

Địa chỉ: Tòa nhà VCCI, số 1, đại lộ Lê nin, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Address: Vcci Building, No 1, Dai Lo Le Nin, Hung Dung Ward, Vinh City, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An

Ngày thành lập: 23-10-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Lệ Nin Quán
Mã số thuế:

2902013716

Địa chỉ: Số 6, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, khối Tân Tiến, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Address: No 6, Nguyen Binh Khiem Street, Khoi Tan Tien, Hung Dung Ward, Vinh City, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An

Ngày thành lập: 04-10-2019

Công Ty TNHH 1 Tv Tài Chính Quốc Khánh
Mã số thuế:

2902013628

Địa chỉ: Số 52, đường Đinh Lễ, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Address: No 52, Dinh Le Street, Hung Dung Ward, Vinh City, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An

Ngày thành lập: 04-10-2019

Công Ty TNHH Thuận Thiên Mda Holdings
Mã số thuế:

2902010377

Địa chỉ: Phòng 601, tòa nhà VCCI, số 1 đường Lê Nin, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Address: Zoom 601, Vcci Building, No 1, Le Nin Street, Hung Dung Ward, Vinh City, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan (Producing imitation jewellery and related items)

Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An

Ngày thành lập: 26-09-2019

Công Ty TNHH Nguyên Trường Hải
Mã số thuế:

2902008875

Địa chỉ: Số nhà 10, ngõ B2, đường Đinh Lễ, khối Trung Yên, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Address: No 10, B2 Lane, Dinh Le Street, Khoi Trung Yen, Hung Dung Ward, Vinh City, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An

Ngày thành lập: 23-09-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp