Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tư nhân Long Chu và Linh Trung

Ngày thành lập (Founding date): 25-11-2008

Địa chỉ: Nhà ông Trịnh Tiến Chung,Tổ 21, Phương Tân Thịnh - Thành phố Hoà Bình - Hòa BìnhGoogle Map Bản đồ
Address: Nha Ong Trinh Tien Chung, Civil Group 21, Phuong Tan Thinh, Hoa Binh City, Hoa Binh Province

Ngành nghề chính (Main profession): Sản xuất trang phục (Producing garments)

Trạng thái (status): Đã đóng mã số thuế
Ngày đóng MST:
Closed date:
12-12-2014
Mã số thuế:
Enterprise code:
5400297805
Điện thoại/ Fax:(0218) 3883263
Nơi đ.ký nộp thuế:
Pay into:
Chi cục Thuế Thành phố Hoà Bình
Người đại diện:
Representative:
Trịnh Tiến Chung
Địa chỉ N.Đ.diện: Tổ 21, Phường Tân Thịnh-Thành phố Hoà Bình-Hòa Bình
Representative address: Civil Group 21, Tan Thinh Ward, Hoa Binh City, Hoa Binh Province
Các loại thuế:
Taxes:
  • Thu nhập doanh nghiệp
  • Môn bài
Cách tính thuế:
Taxes solution:
Trực tiếp doanh thu

Ngành Đ.ký kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân Long Chu và Linh Trung

Bản đồ vị trí Doanh nghiệp tư nhân Long Chu và Linh Trung

Google Map Xem trên Google Maps

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính