Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tư nhân Long Chu và Linh Trung

Ngày thành lập: 25-11-2008

Địa chỉ: Nhà ông Trịnh Tiến Chung,Tổ 21, Phương Tân Thịnh - Thành phố Hoà Bình - Hòa Bình
Address: Nha Ong Trinh Tien Chung, Civil Group 21, Phuong Tan Thinh, Hoa Binh City, Hoa Binh Province

Ngành nghề chính (Main profession): Sản xuất trang phục (Producing garments)

Trạng thái Đã đóng mã số thuế
Ngày đóng MST 12-12-2014
Mã số thuế 5400297805
Điện thoại/ Fax:(0218) 3883263
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Thành phố Hoà Bình
Người đại diện Trịnh Tiến Chung
Địa chỉ N.Đ.diện Tổ 21, Phường Tân Thịnh-Thành phố Hoà Bình-Hòa Bình
Delegate address Civil Group 21, Tan Thinh Ward, Hoa Binh City, Hoa Binh Province
Các loại thuế
  • Thu nhập doanh nghiệp
  • Môn bài
Cách tính thuế Trực tiếp doanh thu

Ngành Đ.ký kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân Long Chu và Linh Trung

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Hợp Tác Xã Vương Hà
Địa chỉ: Phường Đoàn Kết - Phường Đoàn Kết - Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Address: Doan Ket Ward, Doan Ket Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province
Mã số thuế:

6200089165

Lai Châu

Ngày thành lập: 07-07-2016

Hợp Tác Xã San Thàng
Địa chỉ: Bản Trung tâm - Xã San Thàng - Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Address: Trung Tam Hamlet, San Thang Commune, Lai Chau City, Lai Chau Province
Mã số thuế:

6200089091

Lai Châu

Ngày thành lập: 05-07-2016