Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÁT ĐẠT

Ngày thành lập: 29/03/2018

Địa chỉ: Số 419, đường Trần Hưng Đâọ, khối Đồng Tâm 2, Phưòng Hoà Hiếu , Thị xã Thái Hoà , Nghệ An
Address: No 419, Tran Hung Dao Street, Khoi Dong Tam 2, Phuong Hoa Hieu, Thai Hoa Town, Nghe An Province

Ngành nghề chính (Main profession): Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu (Manufacture of other textiles nec)

Mã số thuế 2901932019
Điện thoại/ Fax:0936.239.965
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Thị xã Thái Hoà
Người đại diện Vũ Đức Hương
Địa chỉ N.Đ.diện Số 4, ngõ số 2, đường Phan Bội Châu, khối Đồng Tâm 2, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An
Delegate address No 4, So 2 Lane, Phan Boi Chau Street, Khoi Dong Tam 2, Phuong Hoa Hieu, Thai Hoa Town, Nghe An Province
Các loại thuế
  • Giá trị gia tăng
  • Xuất nhập khẩu
  • Thu nhập doanh nghiệp
  • Thu nhập cá nhân
  • Môn bài
  • Phí, lệ phí
  • Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính