Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Giáo Dục Thanh Mai

Ngày thành lập: 13-05-2019

Địa chỉ: Xóm 8, Xã Quỳnh Tân, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An
Address: Hamlet 8, Quynh Tan Commune, Quynh Luu District, Nghe An Province

Ngành nghề chính (Main profession): Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Mã số thuế 2901981087
Tên v.tắt/giao dịch Thanh Mai Educational Developement Co.,ltd
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Nghệ An
Người đại diện Phan Văn Mạnh

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Phát Triển Giáo Dục Thanh Mai

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính