Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Quỳnh Tân- Huyện Quỳnh Lưu- Nghệ An

CÔNG TY TNHH HỒ AN PHÁT
Mã số thuế:

2901955104

Địa chỉ: Xóm 12, Xã Quỳnh Tân , Huyện Quỳnh Lưu , Nghệ An
Address: Hamlet 12, Quynh Tan Commune, Quynh Luu District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Quỳnh Tân, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

Ngày thành lập: 06/11/2018

Công Ty TNHH Tôn Thép Hào Thu
Mã số thuế:

2901870718

Địa chỉ: Xóm 11 - Xã Quỳnh Tân - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An
Address: Hamlet 11, Quynh Tan Commune, Quynh Luu District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Quỳnh Tân, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

Ngày thành lập: 24-11-2016

DNTN Cửa hàng xăng dầu Hào Quang
Mã số thuế:

2901732669

 Điện thoại:

0962.840.838

Địa chỉ: xóm 6 - Xã Quỳnh Tân - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An
Address: Hamlet 6, Quynh Tan Commune, Quynh Luu District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) (Retail (excluding automobiles, motors, motorcycles and other motor vehicles) )

Xã Quỳnh Tân, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

Ngày thành lập: 07-08-2014

Công Ty TNHH Tân Phát Nghệ An
Mã số thuế:

2901654308

 Điện thoại:

0357.359.198

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Đăng Công, thôn 6 - Xã Quỳnh Tân - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An
Address: Nha Ong Nguyen Dang Cong, Hamlet 6, Quynh Tan Commune, Quynh Luu District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Quỳnh Tân, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

Ngày thành lập: 06-12-2013