Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Quỳnh Lưu- Nghệ An

Công Ty TNHH Tmdv Xuân Lý
Mã số thuế:

2901974594

Địa chỉ: Xóm 2, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An
Address: Hamlet 2, Quynh Ngoc Commune, Quynh Luu District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

Ngày thành lập: 25-03-2019

CÔNG TY TNHH HỒ AN PHÁT
Mã số thuế:

2901955104

Địa chỉ: Xóm 12, Xã Quỳnh Tân , Huyện Quỳnh Lưu , Nghệ An
Address: Hamlet 12, Quynh Tan Commune, Quynh Luu District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Quỳnh Tân, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

Ngày thành lập: 06/11/2018

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN QUỲNH LƯU
Mã số thuế:

2901955087

Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Cầu Giát , Huyện Quỳnh Lưu , Nghệ An
Address: Khoi 3, Cau Giat Town, Quynh Luu District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

Ngày thành lập: 05/11/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp