Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Huy Mến

Ngày thành lập (Founding date): 09-10-2019

Địa chỉ: Xóm 2, Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An Google Map Bản đồ
Address: Hamlet 2, Nghi Xa Commune, Nghi Loc District, Nghe An Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Mã số thuế:
Enterprise code:
2902014036
Điện thoại/ Fax:Đang cập nhật
Nơi đ.ký nộp thuế:
Pay into:
Chi cục thuế Nghệ An
Người đại diện:
Representative:
Võ Thanh Huy

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Huy Mến

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính