Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Huy Mến

Ngày thành lập: 09-10-2019

Địa chỉ: Xóm 2, Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
Address: Hamlet 2, Nghi Xa Commune, Nghi Loc District, Nghe An Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Mã số thuế 2902014036
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Nghệ An
Người đại diện Võ Thanh Huy

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Huy Mến

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính