Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Nghi Xá- Huyện Nghi Lộc- Nghệ An

Công Ty TNHH Huy Mến
Mã số thuế:

2902014036

Địa chỉ: Xóm 2, Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
Address: Hamlet 2, Nghi Xa Commune, Nghi Loc District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

Ngày thành lập: 09-10-2019

Công Ty TNHH Uy An Phát
Mã số thuế:

2901942017

Địa chỉ: Xóm 8, Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
Address: Hamlet 8, Nghi Xa Commune, Nghi Loc District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

Ngày thành lập: 04-07-2018

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hl Food
Mã số thuế:

2901937264

Địa chỉ: Khu C, Khu Công nghiệp Nam Cấm, Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
Address: Khu C, Nam Cam Industrial Zone, Nghi Xa Commune, Nghi Loc District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

Ngày thành lập: 11-05-2018

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Hoa Bằng
Mã số thuế:

2901923751

Địa chỉ: Khu C, khu công nghiệp Nam Cấm, Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
Address: Khu C, Nam Cam Industrial Zone, Nghi Xa Commune, Nghi Loc District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại (Forging, stamping, pressing and laminating metal; refining metal powder )

Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

Ngày thành lập: 23-01-2018

Công Ty TNHH Nagoya Việt Nam
Mã số thuế:

2901909411

Địa chỉ: Lô C3, khu C - khu công nghiệp Nam Cấm, Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
Address: Lot C3, Khu C, Nam Cam Industrial Zone, Nghi Xa Commune, Nghi Loc District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác (Producing spare parts for motor vehicles and vehicle engines )

Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

Ngày thành lập: 13-11-2017

Công Ty TNHH Mtv Nhựa Châu Âu Nghệ An
Mã số thuế:

2901888708

Địa chỉ: Khu C khu công nghiệp Nam Cấm, Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
Address: Khu C, Nam Cam Industrial Zone, Nghi Xa Commune, Nghi Loc District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh (Producing primary plastic and synthetic rubber)

Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

Ngày thành lập: 04-05-2017

CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN NUTRI-SCIENCE - CHI NHÁNH NGHỆ AN
Mã số thuế:

0311224517-003

Địa chỉ: Khu C, Khu công nghiệp Nam Cấm, Khu KT Đông Nam Nghệ An, Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An
Address: Khu C, Nam Cam Industrial Zone, Khu KT Dong Nam Nghe An, Nghi Xa Commune, Nghi Loc District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

Ngày thành lập: 28/03/2017

Công Ty CP M.k Vinh
Mã số thuế:

2901874977

Địa chỉ: Lô 18, khu C, Khu CN Nam Cấm, Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
Address: Lot 18, Khu C, Nam Cam Industrial Zone, Nghi Xa Commune, Nghi Loc District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (Sawing, splitting, shaving and preserving wood)

Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

Ngày thành lập: 29-12-2016

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HOA SEN NGHỆ AN TẠI NAM CẤM
Mã số thuế:

2901788319-001

 Điện thoại:

(0238) 3798555

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Cấm, Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An
Address: Nam Cam Industrial Zone, Nghi Xa Commune, Nghi Loc District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sắt, thép, gang (Producing iron, steel, pig-iron)

Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

Ngày thành lập: 28/09/2016

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN TẠI NAM NAM CẤM - NGHỆ AN
Mã số thuế:

3700381324-234

 Điện thoại:

(0238) 3798555

Địa chỉ: Khu C, khu công nghiệp Nam Cấm, Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An
Address: Khu C, Nam Cam Industrial Zone, Nghi Xa Commune, Nghi Loc District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

Ngày thành lập: 01/09/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN CONHEOVANG - FEED-UK
Mã số thuế:

2901860364

 Điện thoại:

(0238) 3791279

Địa chỉ: Khu C, Khu Công nghiệp Nam Cấm, Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An
Address: Khu C, Nam Cam Industrial Zone, Nghi Xa Commune, Nghi Loc District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản (Producing animal feed, poultry feed and aquaculture feed)

Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

Ngày thành lập: 05/08/2016

CÔNG TY TNHH PLASTIC GIA NHẬT VIỆT NAM
Mã số thuế:

2901856600

Địa chỉ: Khu C, KCN Nam Cấm, Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An, Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An
Address: Khu C, Nam Cam Industrial Zone, Khu Kinh Te Dong Nam Nghe An, Nghi Xa Commune, Nghi Loc District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất linh kiện điện tử (Producing electronic components)

Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

Ngày thành lập: 08/07/2016