Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Nghi Lộc- Nghệ An

Công Ty TNHH Huy Mến
Mã số thuế:

2902014036

Địa chỉ: Xóm 2, Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
Address: Hamlet 2, Nghi Xa Commune, Nghi Loc District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

Ngày thành lập: 09-10-2019

Công Ty TNHH Hk Tech Vina
Mã số thuế:

2902013723

Địa chỉ: Xóm 8, Xã Nghi Phương, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
Address: Hamlet 8, Nghi Phuong Commune, Nghi Loc District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Nghi Phương, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

Ngày thành lập: 08-10-2019

Công Ty CP Bất Động Sản 72 Land
Mã số thuế:

2902013875

Địa chỉ: Xóm 18, Xã Nghi Phong, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
Address: Hamlet 18, Nghi Phong Commune, Nghi Loc District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Nghi Phong, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

Ngày thành lập: 08-10-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Aynviet
Mã số thuế:

2902002129

Địa chỉ: Xóm 9, Xã Nghi Vạn, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
Address: Hamlet 9, Nghi Van Commune, Nghi Loc District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Nghi Văn, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

Ngày thành lập: 16-09-2019

Công Ty TNHH Tmdv Tâm Việt
Mã số thuế:

2902000121

Địa chỉ: Xóm 17, Xã Nghi Trung, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
Address: Hamlet 17, Nghi Trung Commune, Nghi Loc District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Nghi Trung, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

Ngày thành lập: 09-09-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp