Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Nghi Lộc- Nghệ An

Công Ty TNHH Sản Xuất Phú An Gia
Mã số thuế:

2902052666

Địa chỉ: Xòm Khánh Tiến, Xã Khánh Hợp, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
Address: Xom Khanh Tien, Khanh Hop Commune, Nghi Loc District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

Ngày thành lập: 25-05-2020

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI D'SKY
Mã số thuế:

2902051990

 Điện thoại:

0948.939.123

Địa chỉ: Xóm 6 mới, Xã Nghi Mỹ, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
Address: 6 Moi Hamlet, Nghi My Commune, Nghi Loc District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Xã Nghi Mỹ, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

Ngày thành lập: 20/05/2020

Công Ty Cổ Phần Talent Mapping - Tmp
Mã số thuế:

2902051616

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Song Hiếu, Xóm 1, Xã Nghi Trung, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
Address: Nha Ong Nguyen Song Hieu, Hamlet 1, Nghi Trung Commune, Nghi Loc District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Cung ứng và quản lý nguồn lao động (Provision and management of labour resources)

Xã Nghi Trung, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

Ngày thành lập: 18-05-2020

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SWANSEA
Mã số thuế:

2902050595

Địa chỉ: Xóm Thái Thọ, Xã Nghi Thái, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
Address: Thai Tho Hamlet, Nghi Thai Commune, Nghi Loc District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Xã Nghi Thái, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

Ngày thành lập: 14/05/2020

Công Ty TNHH Hm Tmdv Mạnh Thành Công
Mã số thuế:

2902049409

Địa chỉ: Xóm Phong Thịnh, Xã Nghi Xuân, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
Address: Phong Thinh Hamlet, Nghi Xuan Commune, Nghi Loc District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Nghi Xuân, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

Ngày thành lập: 13-05-2020

CÔNG TY TNHH INSEKI
Mã số thuế:

2902044513

Địa chỉ: Xóm 21, Xã Nghi Trung , Huyện Nghi Lộc , Nghệ An
Address: Hamlet 21, Nghi Trung Commune, Nghi Loc District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Xã Nghi Trung, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

Ngày thành lập: 27/04/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp