Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị xã Hoàng Mai- Nghệ An

Công Ty TNHH Vàng Anh
Mã số thuế:

2902086721

Địa chỉ: Tổ dân phố Toàn Thắng, Phường Mai Hùng, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An
Address: Toan Thang Civil Group, Mai Hung Ward, Hoang Mai Town, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

Ngày thành lập: 06-01-2021

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Hoàng Mai
Mã số thuế:

2902086760

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Trung, khối Tân Đông, Phường Quỳnh Dị, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An
Address: Nha Ong Nguyen Van Trung, Khoi Tan Dong, Quynh Di Ward, Hoang Mai Town, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

Ngày thành lập: 04-01-2021

Công Ty TNHH Cảng Tổng Hợp Quỳnh Lộc
Mã số thuế:

2902084499

Địa chỉ: Khối Thịnh Mỹ , Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An
Address: Khoi Thinh My, Quynh Thien Ward, Hoang Mai Town, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

Ngày thành lập: 18-12-2020

Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng Cao Gia
Mã số thuế:

2902080769

Địa chỉ: Nhà Ông Cao Xuân Tình, khối 12, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An
Address: Nha Ong Cao Xuan Tinh, Khoi 12, Quynh Xuan Ward, Hoang Mai Town, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

Ngày thành lập: 10-12-2020

CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH HUY 68
Mã số thuế:

2902072165

 Điện thoại:

0987027553

Địa chỉ: Khối 12, Phường Quỳnh Xuân , Thị xã Hoàng Mai , Nghệ An
Address: Khoi 12, Quynh Xuan Ward, Hoang Mai Town, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ (Wholesale of rice)

Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

Ngày thành lập: 10/11/2020

Công Ty TNHH Htp Hoàng Mai
Mã số thuế:

2902071958

 Điện thoại:

0987287969

Địa chỉ: Khối 7, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An
Address: Khoi 7, Quynh Thien Ward, Hoang Mai Town, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

Ngày thành lập: 09-11-2020

Công Ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Tổng Hợp Hải Phong
Mã số thuế:

2902071436

 Điện thoại:

0969689584

Địa chỉ: Thôn Tân Thành, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An
Address: Tan Thanh Hamlet, Quynh Lap Commune, Hoang Mai Town, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

Ngày thành lập: 03-11-2020

CÔNG TY TNHH TOÀN LÂM CIDE
Mã số thuế:

2902069476

 Điện thoại:

0976217859

Địa chỉ: Khối 12, Phường Quỳnh Xuân , Thị xã Hoàng Mai , Nghệ An
Address: Khoi 12, Quynh Xuan Ward, Hoang Mai Town, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

Ngày thành lập: 13/10/2020

CÔNG TY TNHH TMDV SAO MAI 68
Mã số thuế:

2902068088

Địa chỉ: Khối Hồng Thái, Phường Quỳnh Phương , Thị xã Hoàng Mai , Nghệ An
Address: Khoi Hong Thai, Quynh Phuong Ward, Hoang Mai Town, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

Ngày thành lập: 07/10/2020

HỢP TÁC XÃ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHỢ CÀN
Mã số thuế:

2902067768

 Điện thoại:

(024) 73026898

Địa chỉ: Khối ái Quốc, Phường Quỳnh Phương , Thị xã Hoàng Mai , Nghệ An
Address: Khoi Ai Quoc, Quynh Phuong Ward, Hoang Mai Town, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

Ngày thành lập: 30/09/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp