Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

CÔNG TY TNHH 45 HƯNG PHÁT
Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Sáu, tổ dân phố Tân Phong, Phường Kỳ Thịnh , Thị xã Kỳ Anh , Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Le Van Sau, Tan Phong Civil Group, Ky Thinh Ward, Ky Anh Town, Ha Tinh Province
Mã số thuế:

3002129371

Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 17/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp