Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Xây dựng công trình đường sắt

Liên Danh Rinkai - RCC
Địa chỉ: Phòng 501, Tòa nhà Viettel, số 369 Đường 21/8 - TP. Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận
Address: Zoom 501, Viettel Building, No 369, Street 21/8, Phan Rang Town, Thap Cham, Ninh Thuan Province
Mã số thuế:

4500572436

 Điện thoại:

(0259) 6256868

Ninh Thuận

Ngày thành lập: 09-01-2014