Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Xây dựng công trình công ích

HTX KD ĐT QL CHỢ EA WY
Địa chỉ: Kiốt số 9, số 10, chợ Ea Wy, Xã Ea Wy , Huyện Ea H'leo , Đắc Lắc
Address: Kiot So 9, No 10, Cho Ea Wy, Ea Wy Commune, Ea H'Leo District, Dac Lac Province
Mã số thuế:

6001645266

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 02/01/2019

Công Ty TNHH Xây Dựng Tường Giang
Địa chỉ: Số 41 đường Trần Phú, Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: No 41, Tran Phu Street, Phuc Thang Ward, Phuc Yen City, Vinh Phuc Province
Mã số thuế:

2500610173

Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 26-07-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp