Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt

CÔNG TY TNHH NHÀ SẠCH BMT
Địa chỉ: Số 20 Phan Văn Khỏe, Phường Tân Lợi , TP.Buôn Ma Thuột , Đắc Lắc
Address: No 20 Phan Van Khoe, Tan Loi Ward, Buon Ma Thuot City, Dac Lac Province
Mã số thuế:

6001645587

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 03/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp