Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác

Công Ty TNHH Huy Hoàng
Địa chỉ: Tổ dân phố 1 - Phường Ninh Hiệp - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa
Address: Civil Group 1, Ninh Hiep Ward, Ninh Hoa Town, Khanh Hoa Province
Mã số thuế:

4201134836

Khánh Hòa

Ngày thành lập: 02-12-2009