Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh

Công Ty TNHH Nn Cnc Song Minh
Địa chỉ: Thửa đất số 162, tờ bản đồ số 14-E-129-1, Đường Mimosa, tổ Sở Lăng, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Thua Dat So 162, To Ban Do So 14-E-129-1, Mimosa Street, So Lang Civil Group, Ward 10, Da Lat City, Lam Dong Province
Mã số thuế:

5801425412

Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 06-01-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp