Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Trồng hoa, cây cảnh

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TVT
Địa chỉ: Xóm 5 Hồng Quang, Xã Hưng Đạo , Thành phố Cao Bằng , Cao Bằng
Address: 5 Hong Quang Hamlet, Hung Dao Commune, Cao Bang City, Cao Bang Province
Mã số thuế:

4800908140

Cao Bằng

Ngày thành lập: 01/10/2018

Trương Quốc ánh
Địa chỉ: số 5 hẻm 11 ngách 44 số 82 - Phường Cẩm Trung - Thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh
Address: No 5 Hem 11, 44 So 82 Alley, Cam Trung Ward, Cam Pha City, Quang Ninh Province
Mã số thuế:

5701781103

Quảng Ninh

Ngày thành lập: 21-10-2015

1 2 3 4 5 Tiếp